Bestuur

 • Voorzitter
  • Binnen het bestuur heeft de voorzitter ook de meest centrale taak: leiding geven aan het bestuur en – samen met anderen – leiding geven aan het samenwerkingsproces.
  • Taken van de voorzitter bestaan uit:
   • Bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden.
   • Vergaderingen leiden en zorgen voor een pro-actieve besluitvorming
   • Contacten naar derden
 • Penningmeester
  • Taken van de penningmeester bestaan uit:
   • Financiële administratie
   • Sponsor acquisitie
   • Betalen bands
   • Andere betalingen
 • Secretaris
  • Taken van de secretaris bestaan uit:
   • Post
   • Verslaglegging vergaderingen